Kontakt podaci

Kako do nas...

RAI - Riječki Akustički Inženjering d.o.o.

Adresa: Lužine 1, 51000 Rijeka
Tel: ++385 51 601 087
Fax: ++385 51 601 088
E-mail: info@rai.hr
E-mail: acoustics@rai.hr

Naziv tvrtke: Riječki akustički inžinjering d.o.o.
Skraćeni naziv tvrtke: RAI d.o.o.
Sjedište: Hosti 100, 51000 Rijeka
Upisana u sudski registar kod: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040136089
Temeljni kapital: 30.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Radivoje Bošnjaković
Žiro račun: HR9424840081100754264 kod Raiffeisen bank Austria d.d.
OIB: 38744736881


Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Izrada: Web Studio