Područje djelovanja

Područje djelovanja

podrucja djelovanja

  • Redukcija buke u brodogradnji
  • Redukcija industrijske buke
  • Zaštita od komunalne buke
  • Prostorna akustika
  • Stambena akustika

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Get Macromedia Flash Player

Izrada: Web Studio