Reference

Naši dosežki

V zadnjih 25 letih je RAI na področju redukcije hrupa in vibracij dosegel naslednje rezultate:

 • 10 patentov
 • 36 različnih proizvodov
 • 2000 sanacij in rekonstrukcij objektov v petih državah, od katerih so najpomembnejše:
  • akustična ureditev več kot 50 RTV-studiev, gledališč, galsbenih in športnih dvoran ter drugih prireditvenih prostorov,
  • redukcija hrupa v 30 termo- in hidrocentralah,
  • akustična oprema več kot 150 ladij,
  • redukcija hrupa in vibracij v preko 150 objektih procesne tehnologije (železarnah, rafinerijah, cementarnah, papirnicah, rudnikih, itd),
  • sanacija hrupa v več kot 200 industrijskih objektih (tovarnah vijakov, prešah, tovarnah lesnih izdelkov, kompresorskih in dizelskih agregatnih postajah, ventilacijskih sistemih itd).
 • Pred hrupom smo zaščitili preko 200 000 delavcev in prebivalcev.

 

Seznam najpomembnejših saniranih objektov:

 • HRT Zagreb,
 • RTV Koper,
 • Dvorana SNG Maribor,
 • Gledališče v Novem Sadu
 • Gledališče v Novi Gorici
 • Gledališče v Mostarju
 • Hidroelektrana Đerdap
 • Hidroelektrana Senj
 • Termoelektrana Obrovac
 • Železarna Jesenice
 • Železarna Ravne
 • Železarna Kladno (Češka Republika)

Dokumenti za prenos

Seznam referenc - ladjedelnice
(.pdf - 137.81 KB)

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio