Dvorana SNG Maribor

Akustična preureditev operne in baletne dvorane v SNG Maribor

Akustični parameter Opis akustičnega parametra Vrednosti pred posegom  Vrednosti po posegu  Predpisane vrednosti
T30 Čas reverberacije (odmeva) dvorane 0,87 s 1,07 s 1,05 s
EDT Zgodnji čas reverberacije (odmeva) dvorane 0,93 s 0,91 s 0,92 s
C80 Jasnost 2,61 dB 5,28 dB -1 do 6 dB
D50 Definicija 0,52 0,70 0 do 3
Ts Centralni čas 204 ms 52 ms < 75 ms
LF80 Indeks energije zvoka, ki prihaja od stranskih sten 0,12 0,18 >0,15
STI Indeks razumljivosti govora 0,57 0,65 > 0,50


Galerija

SNG MariborSNG Maribor pred posegomSNG Maribor pred posegom
SNG Maribor pred posegom SNG Maribor pred posegom SNG Maribor pred posegom
SNG Maribor pred posegom SNG Maribor po poseguSNG Maribor po posegu
SNG Maribor po poseguSNG Maribor po poseguSNG Maribor po posegu
SNG Maribor po poseguSNG Maribor po poseguSNG Maribor po posegu
SNG Maribor po poseguSNG Maribor po posegu

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio