Dvorana gledališča v Kopru

Slovensko narodno gledališče Koper

Akustični parameter Opis akustičnega parametra Vrednosti pred posegom Vrednosti po posegu   Predpisane vrednosti
T30 Čas reverberacije (odmeva) dvorane 1,23 s 1,26 s 1,30 s
EDT Zgodnji čas reverberacije (odmeva) dvorane 0,94 s 0,83 s 1,07 s
C80 Jasnost 3,46 dB 5,28 dB -1 do 4,5 dB
D50 Definicija 0,55 0,77 0 do 3
Ts Centralni čas  109 ms 57 ms 50 - 90 ms
LF80 Indeks energije zvoka, ki prihaja od stranskih sten 0,12 0,126 >0,15
STI Indeks razumljivosti govora 0,58 0,78 > 0,45


Galerija

SNG Koper pred posegomSNG Koper pred posegomSNG Koper pred posegom
SNG Koper po poseguSNG Koper po poseguSNG Koper po posegu
SNG Koper po poseguSNG Koper po posegu

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio