Večnamenska dvorana Kaptol v Zagrebu

Akustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v Zagrebu

Glavni akustični parametri dvorane Kaptol
Akustični parameter Opis akustičnega parametra Vrednost pred sanacijo  Vrednost po sanaciji  Predpisana vrednost 
T30 Čas reverberacije (odmeva) dvorane 3,75 s 1,99 s 2,05 s
EDT Zgodnji čas reverberacije (odmeva) dvorane 3,45 s 1,91 s 1,85 s
C80 Jasnost -1,51 dB 1,35 dB -1 do 3 dB
D50 Definicija 0,32 1,53 0 do 3
Ts Centralni čas 218 ms 127 ms < 130 ms
LF80 Indeks energije zvoka, ki prihaja od stranskih sten  0,15 0,16 > 0, 15
STI Indeks razumljivosti govora 0,42 0,57 > 0,45


Galerija

Akustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v ZagrebuAkustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v ZagrebuAkustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v Zagrebu
Akustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v ZagrebuAkustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v ZagrebuAkustična ureditev večnamenske dvorane Kaptol v Zagrebu

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio