Večnamenska dvorana v Kopru

Akustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru

Glavni akustični parametri
Akustični parameter Opis akustičnega parametra Vrednosti pred sanacijo Vrednosti po sanaciji  Predpisane vrednosti
T30 Čas reverberacije (odmeva) dvorane 2,64 s 1,98 s 2,11 s
EDT Zgodnji čas odmeva (reverberacije) dvorane 2,57 s 1,35 s 1,90 s
C80 Jasnost 4,25 dB 2,15 dB -1 do 3 dB
D50 Definicija 0,66 0,66 0 do 3
Ts Centralni čas 141 ms 115 ms < 130 ms
LF80 Indeks energije zvoka, ki prihaja od stranskih sten  1,32 1,14 1,1 to 1,25
STI Indeks razumljivosti govora 0,48 0,61 > 0,45


Galerija

Akustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru
Akustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru
Akustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru
Akustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru
Akustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v KopruAkustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru
Akustična ureditev večnamenske dvorane v Kopru

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio