Športna dvorana v Begunjah

Akustična ureditev športne dvorane v Begunjah

Pregled akustičnih parametrov dvorane v Begunjah
Akustični parameter Opis akustičnega parametra Vrednosti pred sanacijo Vrednosti po sanaciji  Predpisane vrednosti
T30 Čas reverberacije (odmeva) dvorane 2,955 s 1,91 s 1,95 s
EDT Zgodnji čas reverberacije (odmeva) dvorane 2,610 s 1,67 s 1,76 s
C80 Jasnost 0,20 dB 0,20 dB -1 do 3 dB
D50 Definicija 0,399 0,405 0 do 3
Ts Centralni čas 208 ms 135 ms < 130 ms
LF80 Indeks energije zvoka, ki prihaja od stranskih sten 0,17 0,19 > 0, 15
STI Indeks razumljivosti govora 0,48 0,50 > 0,45


Galerija

Akustična ureditev športne dvorane v BegunjahAkustična ureditev športne dvorane v BegunjahAkustična ureditev športne dvorane v Begunjah
Akustična ureditev športne dvorane v BegunjahAkustična ureditev športne dvorane v BegunjahAkustična ureditev športne dvorane v Begunjah

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio