Akustični zastori

Redukcija hrupa

Redukcija hrupa

Akustični zastori so namenjeni redukciji hrupa strojev in naprav, ki jih ni mogoče hermetično zapreti v kabino.

Zastori so izdelani iz plastificirane neperforirane in eliptično perforirane ladijske pločevine, ki ne prenaša in ne oddaja strukturalnih vibracij. Izolacijska plast sestoji iz vlaken negorljive kamene volne. Redukcija hrupa je dosežena predvsem z membransko resonanco in absorpcijo zvoka.

Dimnezije in oblika akustičnih zastorov so določene računalniško, na podlagi akustičnih izračunov, in se prilagajajo izvoru in stopnji redukcije hrupa. Z uporabo akustičnih zastorov so bili doseženi dobri rezultati.


Galerija

Akustični zastoriAkustični zastoriAkustični zastori

Oblikovanje spletnih strani: Web Studio