Zvučno izolirane kabine

Panelne kabine

Panelne kabine

Za spriječavanje širenja buke visokih intenziteta u radnim i boravišnim prostorima od izvora kao što su: štance (preše), kovački čekići, mlinovi, vibratori, kompresori, pumpe, strojevi za obradu drveta, ventilatori i dr., RAI je razvio zvučno izolirane lako demontažne panelne kabine.

Dimenzije i stupanj zvučne izolacije određuje se prema mjeri akustičkog problema i zahtjevu tehnološkog procesa.

Panelne kabine modularnog tipa izrađuju se iz brodskog plastificiranog lima kome je odstranjena mogućnost prenosa i isijavanja strukturalnog zvuka.

Zvučna izolacija se sastoji od vlakana negorive mineralne vune okrenutih okomito na upad zvuka. Obloga i zaštita izolacionog sloja izvodi se iz eliptično perforiranog lima i odgovarajuće metalne mreže.

Redukcija buke ovih kabina postiže se sa tri efekta, i to: zvučnom izolacijom, apcorpcijom zvuka i membranskom rezonancom panela («buka bukom»), posebno na niskofrekventnom području.

Na otvorima za dovod svježeg i odvod toplog zraka ugrađuju se odgovarajući prigušivači buke. Na poseban zahtjev, u kabinama se može ugraditi rasvjeta i mehanička ventilacija za dovod rashladnog zraka i održavanje konstantne temperature u kabini.


Galerija

Panelne kabinePanelne kabinePanelne kabine
Panelne kabinePanelne kabinePanelne kabine
Panelne kabinePanelne kabine Panelne kabine
Panelne kabinePanelne kabinePanelne kabine
Panelne kabinePanelne kabinePanelne kabine

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

ISO 9001:2000

Izrada: Web Studio