Zvučno izolirane kabine

Kabine za redukciju buke visokih intenziteta UHP peći

Kabine za redukciju buke visokih intenziteta UHP peći

Za redukciju buke elektrolučnih UHP peći i drugih visokih izvora primjenjuju se kabine "doog house". Visoki stupanj redukcije buke ovih kabina postiže se efektom membranske rezonance posebno na niskofrekventnom području od 80 – 15 Hz.

Zvučno izolirane kabine "doog house" montirane su u Željezari Jesenice i Željazari Ravne u Sloveniji.

Na slici gore je kabina "doog house" montirana na 68-tonskoj UHP peći u Željezari Ravne


Galerija

Kabine za redukciju buke visokih intenzitetaKabine za redukciju buke visokih intenzitetaKabine za redukciju buke visokih intenziteta
Kabine za redukciju buke visokih intenzitetaKabine za redukciju buke visokih intenziteta
ISO 9001:2000

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

Izrada: Web Studio