Akustički paneli

RAIFON RES

RAIFON RES

Standardne dimenzije panela su 2000, 2700x1000x50 mm, moguće su i druge dimenzije po dogovoru.

Kod nestandardnih panela moguće je promijeniti visinu, širinu te debljinu.

Panel se sastoji od upojne jezgre iz dugovlaknaste kamene vune, obloge iz staklotkanine i metalnog okvira

Vanjska obrada panela može biti iz više materijala:

Akuglas specijalno obrađena staklotkanina u bojama prema RAL-u,
Sountex otporan texturni tekstil,
Teppich površina tipa tepiha,
Arc na panel Resident moguće je aplicirati punu ili šupljikavu foliju u obliku luka, čime se mijenja tok upijanja zvuka u basnom području odaziva. Panel djeluje kao difuzor. Ovaj način uređenja je reverzibilan.

RAIFON – Res panel ima visoki stupanj apsorpcije zvuka što se vidi iz prikazanog dijagrama. Laboratorijski atesti su na raspolaganju.


Dokumenti za download

RAIFON RES
(.pdf - 490.35 KB)

Galerija

RAIFON RESOpća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
Opća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
Opća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
Opća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
Opća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
Opća akustička obrada prostora panelimaOpća akustička obrada prostora panelima
ISO 9001:2000

Get Macromedia Flash Player

Get Macromedia Flash Player

Izrada: Web Studio